Ексклузивен увозник

Имуноалфа го проширува својот пазар. Со задоволство ве известуваме дека во Скопје е основана фирмата АЛФА ИМУНО ПРОТЕКТ, која ќе ја претставува и дистрибуира Имуноалфа во Македонија, Бугарија и Грција. Договорот беше потпишан помеѓу директорот Danijela Balikic  и директорот Dijana Zaovska

АЛФА ИМУНО ПРОТЕКТ Ул. Гиго Михајловски бр. 1-3/2, Скопје

за контакт   tel: +389 71 888 899

E-MAIL: imunoalfa@gmail.com